»

Iris de Leeuw ontwikkelde voor Space Station een kaart gebaseerd op de “Four Freedoms”. Deze is in setjes van 5 te bestellen via het mailadres. Kosten per mapje € 10,-.

»

Nieuwe website van Space Station in de lucht, met dank aan Jurgen Wirtz van Witwebdesign: okt 2012

» Space Station onder stroom PZC 24 januari 2012
» Kruisbestuiving bij Space Station, Ons Eiland 24 feb. 2011
» Steun voor Space Station, PZC 22 maart 2008 
» Space Station wil meer de boer op, PZC 17 januari 2008
» Space Station te gast bij Staatsbosbeheer EMG Nieuwsbrief 13 december 2007
» Ontwikkeling speciaal lesproject voor meervoudig gehandicapten, PZC 20 november 2007
» Space Station draagt de mens op handen, PZC  mei 2007
» Theater voor mensen met een meervoudige beperking, tijdschrift MEE Zeeland 2007
» Space Station, EMG nieuwsbrief 2007 (landelijk platform)
» Applaus voor iedereen, Ons Eiland 17 april 2006
» Toneelworkshop voor mensen met een meervoudig handicap, landelijk BOSK – Magazine 2006
» Maatschappelijk ondernemen is winst voor iedereen, Ons Eiland januari 2006
» Een heerlijk dakje, Ons Eiland januari 2006
» Maatschappelijk ondernemen goed voor leefbaarheid, PZC januari 2006
» Space Station maakt indruk, PZC 13 januari 2006
» Space Station is kunst op basis van gelijkwaardigheid, Provinciaal Zeeuwse Courant (PZC)      2005