Stichting Space Station

Doe mee

Help en doe mee als: sponsorvrijwilligerstagiairemedewerker uit de zorg

“We believe that all students share equal value and status. We therefore believe that the exclusion of students from the mainstream because of disability or learning difficulty is a devaluation and is discriminating”.

 

“Some men see things that are and ask Why. We dream of things that never were and ask Why not. “

J.F. Kennedy

Word sponsor

Het (voor)werk van Space Station heeft haar wortels in maatschappelijke ondernemen. Een presentatie hierover heeft in het allereerste begin ondernemers aangespoord om de winst van waarden in te zetten voor maatschappelijke projecten zoals Space Station.

Sinds 2006 heeft Sociaal Cultureel Werk (SCW) De Lichtboei  een aanzienlijk bedrag geworven en geïnvesteerd in de doelgroep. Zowel het bedrijfsleven als landelijke fondsen waren bereid te investeren in deze onderneming. In de loop van de jaren zijn er waardevolle contacten gelegd met partners in de zorg- en welzijnswereld alsmede in het bedrijfsleven en in de artistieke wereld.

Met sponsors wordt een contract opgesteld, dat de mogelijkheid geeft om de onderlinge betrokkenheid binnen het bedrijf zichtbaar te maken. Middelen daartoe zijn de expositie, een (internationale) presentatie op het gebied van maatschappelijk ondernemen of vrijwilligerswerk in tijd van de baas.

THE RULES OF GOOD RESULTS
Without the support of local businesses, Space Station could never have taken off. More and more the social sector is discovering the business community as the essential link in successful social entrepreneurship. Business people understand better than anyone else that severely under-resourced initiatives  are doomed to failure. They invented  words like investment and infrastructure,dysfunctional boards and dynamic leadership.  And social entrepreneurs are beginning to learn that they do not have an exclusive monopoly on passion for social justice or, for that matter on passion.  In fact some of the most effective social reformers are business people. They are asking, indeed demanding, that the social sector reinvent itself according to the rules of good results.
» Lees verder “Space Station leading the way”
» Doe mee en word ook sponsor: klik hier voor het formulier (MS Word)

Toneel is levende lichaamstaal

Augusto Boal, Braziliaanse toneelmaker

Space Station is theater dicht op de huid, intiem en rijk aan mime. Het tastbare decor geeft ruimte aan de verbeelding. Zintuiglijke belevenissen staan centraal, er is weinig tekst. De leidraad voor de methodiek is From text to texture. Iedere beweging telt in een wisselbad van kleur, geur en klank. Er wordt veel gewerkt met Doeken, als samenbindend element.

De 60 bijeenkomsten zijn gegoten in de vorm van doe-het-zelf theaterworkshops. Ze bieden aan 16 vaste deelnemers en een tiental andere spelers (afkomstig uit de toneel- en kunstwereld, het vrijwilligerswerk, het sociaal-cultureel/instellingswerk) een magische wereld, tegen een achtergrond van kleur, licht en geluid. Mensen met minimale motorische mogelijkheden worden  speels uitgedaagd hun ruimte te nemen.
Het tastbare decor – iedere workshop anders – is speciaal ontworpen voor mensen die zintuiglijk beperkt zijn en een zeer intensieve hulpvraag hebben. Wie het landschapsdecor niet kan zien, kan het wel ruiken. Wie het niet kan horen, kan het aanraken. Wie het niet kan begrijpen, kan de saamhorigheid en live muziek als een warme deken om zich heen voelen. Door bij te dragen aan de workshops wordt het mogelijk voor de cursisten om een toneeldiploma te behalen.

Space Station  is theater dicht op de huid. De beweeglijke wereld van SP met haar heldere kleuren, warme lichten, rijke geuren en, onvermijdelijk, de ingebouwde vluchtroutes levert een ruim podium voor verdieping, innerlijke vrede, gemeenschap en welzijn.  SP wil iets toevoegen aan de kwaliteit van het leven  door een ‘landschap’ te creëren en een ‘gids’ te leveren voor reizen die de dagelijkse omgeving te buiten gaan.  Elke theaterworkshop is een samenspel tussen de aanwezige mensen: cursisten, vrijwilligers, medewerkers uit de zorg en (vaste) gasten zoals ouders, broers of zussen. Met elkaar creëren zij een landschap vol illusie, een droomoord waarin een ieder een belangrijke rol toebedeeld krijgt en waar er applaus is voor iedereen.

De uitgangspunten van Edoekatie staan beschreven in het Projectplan Count me in, een manier om mensen mee te laten tellen. Klik hier om het projectplan te lezen >>

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Space Station wordt gevormd door:
» Marian van der Meij – voorzitter
» Sandra Graafland – secretaris
» Max Hofland – penningmeester
» Ariene van Westen-coördinator

Het beloningsbeleid
Bestuurders krijgen geen beloning of vacatiegelden. Eventueel wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.