Stichting Space Station

Uitgangspunten beleid

Space Station is een vrijwilligersorganisatie die onderwijsmogelijkheden opzet voor (jong) volwassenen met een Ernstig Meervoudige Beperking in Zeeland. De educatieve activiteiten die Space Station organiseert zijn gebaseerd op het U.N. Inclusion Charter:

“We believe that all students share equal value and status. We therefore believe that the exclusion of students from the mainstream because of disability or learning difficulty is a devaluation and is discriminating”.

 

The only limits are, as always, those of vision

J. Broughton, American poet

Over Space Station

Space Station wil aantonen dat,  wanneer er een passend aanbod is, mensen met een meervoudig complexe beperking, net als iedereen, deel kunnen nemen aan het regulier onderwijs. Ook verschaft  Space Station een educatief platform waar vaardigheden ontwikkeld kunnen worden voor die “echte” wereld. “Movement, meaning and metaphor” zijn de kernbegrippen.

Het theaterproject Space Station begon in 2006. De eerste vier jaar werden de workshops gegeven in Zierikzee en konden deelnemers begroet worden vanuit het Gors en later ook Zuidwester. Met succes werd er een beroep gedaan op het bedrijfsleven en een aantal fondsen om de workshops mogelijk te maken. Voordat Space Station een stichting werd, opereerde het de eerste drie jaar onder de paraplu van het sociaal-maatschappelijk werk van De Lichtboei. De opzet was gelegenheid te bieden aan mensen met een ernstig meervoudige beperking om een cursus buiten de deur te volgen. Dat bleef de insteek toen Space Station per 1 april 2010 naar het ROC in Goes verhuisde. 

Naast Het Gors en Zuidwester, werd samenwerking met Arduin ontwikkeld. Vanwege de duurzaamheid hebben de workshops in Goes de vorm gekregen van een driejarige toneelopleiding die te boek staat als het project Edoekatie.
Vrijwilligers van MEE Zeeland waren vanaf het begin het kloppende hart van de organisatie. Provincie Zeeland verschafte subsidie waaruit de coördinatie-uren betaald kunnen worden. Drie Schouwse bedrijven, met een groot marktbereik, hebben zich voor drie jaar financieel met Space Station verbonden.
Met dank aan Syntess Software, Airpack en Koninklijke Zeelandia.

Toneel is levende lichaamstaal

Augusto Boal, Braziliaanse toneelmaker

Space Station is theater dicht op de huid, intiem en rijk aan mime. Het tastbare decor geeft ruimte aan de verbeelding. Zintuiglijke belevenissen staan centraal, er is weinig tekst. De leidraad voor de methodiek is From text to texture. Iedere beweging telt in een wisselbad van kleur, geur en klank. Er wordt veel gewerkt met Doeken, als samenbindend element.

De 60 bijeenkomsten zijn gegoten in de vorm van doe-het-zelf theaterworkshops. Ze bieden aan 16 vaste deelnemers en een tiental andere spelers (afkomstig uit de toneel- en kunstwereld, het vrijwilligerswerk, het sociaal-cultureel/instellingswerk) een magische wereld, tegen een achtergrond van kleur, licht en geluid. Mensen met minimale motorische mogelijkheden worden  speels uitgedaagd hun ruimte te nemen.
Het tastbare decor – iedere workshop anders – is speciaal ontworpen voor mensen die zintuiglijk beperkt zijn en een zeer intensieve hulpvraag hebben. Wie het landschapsdecor niet kan zien, kan het wel ruiken. Wie het niet kan horen, kan het aanraken. Wie het niet kan begrijpen, kan de saamhorigheid en live muziek als een warme deken om zich heen voelen. Door bij te dragen aan de workshops wordt het mogelijk voor de cursisten om een toneeldiploma te behalen.

Space Station  is theater dicht op de huid. De beweeglijke wereld van SP met haar heldere kleuren, warme lichten, rijke geuren en, onvermijdelijk, de ingebouwde vluchtroutes levert een ruim podium voor verdieping, innerlijke vrede, gemeenschap en welzijn.  SP wil iets toevoegen aan de kwaliteit van het leven  door een ‘landschap’ te creëren en een ‘gids’ te leveren voor reizen die de dagelijkse omgeving te buiten gaan.  Elke theaterworkshop is een samenspel tussen de aanwezige mensen: cursisten, vrijwilligers, medewerkers uit de zorg en (vaste) gasten zoals ouders, broers of zussen. Met elkaar creëren zij een landschap vol illusie, een droomoord waarin een ieder een belangrijke rol toebedeeld krijgt en waar er applaus is voor iedereen.

De uitgangspunten van Edoekatie staan beschreven in het Projectplan Count me in, een manier om mensen mee te laten tellen. Klik hier om het projectplan te lezen >>

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Space Station wordt gevormd door:

» Marian van der Meij – voorzitter
» Sandra Graafland – secretaris
» Max Hofland – penningmeester

»Coördinator is  Ariene van Westen 

Het beloningsbeleid
Bestuurders krijgen geen beloning of vacatiegelden. Eventueel wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.