Stichting Space Station

Educatie

 Space Station wil aantonen dat, wanneer er een passend aanbod is, mensen met een meervoudig complexe beperking, net als iedereen, deel kunnen nemen aan het regulier onderwijs.

In deze meerjarige opleiding kunnen mensen met een ernstig meervoudige beperking aan toneel doen, in samenspel met iedereen die plezier heeft in zintuiglijk theater. In maandelijkse workshops/ belevingslessen worden handen ineengeslagen, voeten van de vloer geveegd, neuzen in de wind gestoken, monden open gedaan en oren getuit.

Belevingsleren doen wij door middelen van het theater in te zetten voor mensen met een ernstig meervoudige beperking in een educatieve omgeving. Wij gebruiken licht, kleur, geur, spel en muziek om nieuwe (groeps) ervaringen te bieden aan (jong) volwassenen die deel uitmaken van de EMB groep. Zij zijn de studenten van Space Station. Niet alleen voor hen zijn de workshops een uitdaging. Voor ons als crew en voor de begeleiders die meekomen is het de kunst om af te stemmen op de zintuiglijke wereld van onze studenten, en de woorden overboord te gooien. We hebben geen toeschouwers en werken  niet naar een voorstelling toe, iedere workshop is een totaalbelevenis waarbij de studenten in de hoofdrol zijn en het ritme en de gebeurtenissen bepalen. Voor de workshops hebben wij een sjabloon ontwikkeld wat in diverse publicaties is uitgewerkt, zie de links hieronder (My Space Magazine en jaarverslag 2019).  Een  basisprincipe is dat wij met twee effen basiskleuren werken, die ook doorgevoerd kunnen worden in kleding waardoor de voorbereiding al een belevenis kan zijn. Door de kleurstelling te volgen, word je onderdeel van het gebeuren en is er ook een eenheid van stijl.

Onze eerste projecten hadden als titel  Edoekatie onder het motto Van issues naar tissues. Naast doeken,  gingen we later meer en meer met (interactief) licht werken voor de kleurstelling. Wij kiezen bewust voor een educatieve insteek, in een Scholengemeenschap in Zierikzee. Daardoor ontstaan nieuwe contacten, binnen de groep en binnen de school, en wordt het vormende karakter benadrukt van de workshops. Onze doelstelling is ook om het recht op onderwijs uit te dragen en die toegang te forceren/faciliteren. Het sjabloon wat wij gebruiken  is – naast ons gedachtengoed –  goed bruikbaar in breed verband om belevingsleren vorm te geven. Het schept ruimte voor mensen in de zorg  en binnen de EMB groep om elkaar anders te ontmoeten en kan een nieuwe impuls geven aan het omgaan met elkaar, is onze jarenlange ervaring  ( sinds 2006) in Zeeland.

Met hartelijke groet,

Ariene van Westen (06-49949826)
Coördinator Stichting Space Station