Spelen wij

SPELEN WIJ

Spelen wij, jij en ik,
wij mens zo mens,

spel de hoogste ernst,
ernst het hoogste spel,

spelen wij, winden wij
het licht om onze vinger,

zien wij wat we dromen,
dromen wij wat we zien,

o wij, vertellen wij
in geuren en kleuren
het verhaal van ons hart,

zingen wij ons een weg
van laag naar hoog,
van hoog naar laag,

o wij, jij en ik,
spelen wij, delen
en vermenigvuldigen wij,

zoveel ruimte,
oneindige ruimte,

ruimte om mens te zijn,
hartgrondig en feestelijk

mens.

Hans Bouma

Met dank aan de dichter Hans Bouma die het gedicht SPELEN WIJ speciaal voor de studenten van Space Station schreef.

Comments are closed.